Jägala KMH ja Kalastajate Selts

Edastasime Eesti Kalastajate Seltsi seisukohad Harju Keskkonnaametile seoses KMH projektiga hüdroenergia tootmiseks Linnamäe paisul. 

Esmalt juhtisime tähelepanu hüdroenergia tootmisel tekkivatele kahjulikele keskkonnamõjudele ning hüdroenergia tootja poolsetele rikkumistele ja teiseks viitasime puudustele KMH projektis ning tegime avaliku arvamuse küsitlusele põhinevalt oma ettepaneku, avada pais, taastada jõgi oma esialgses sängis ning tagada vee-elustiku vaba ränne kuni Jägala joani... Loe edasi.

Teated

Kogume infot kalastusalaste rikkumiste kohta

Kui tead kus regulaarselt teostatakse röövpüüki või rikutakse muul moel kehtivat seadusandlust ole hea anna meile sellest teada. Samuti on oodatud kõik vihjed konkreetsete isikute kohta, kes tegelevad röövpüügi, saagi ebaseadusliku realiseerimise või muul moel kehtiva seaduse rikkumisega.  Vihje andjatele tagame soovi korral anonüümsuse. Anna oma märkamistest teada aadreesil: vihje[ät]kalastajateselts.ee

Liitu EKS vabatahtlike kuderahu valvajatega

Alates 2014 aastast on meie vabatahtlike kuderahu valvajate arv pidevalt kasvanud ning on tänaseks jõudnud 50 aktiivse liikmeni. Vajame aga oma ridadesse veel vabatahtlikke kalakaitsjaid. Eriti tänulikud oleme me Virumaalt, Lõuna-Eestist, Lääne-Eestist ja Saartelt pärit juurdekasvule.

Kui soovid liituda EKS vabatahtliku kalakaitsega, saada lühike, vabas vormis sooviavaldus aadressile: valvuriks[ät]kalastajateselts.ee

EKS 2016 aasta põhisuunad

Seisame harrastuskalastajate huvide eest nii ühiskondlikul ja riiklikul tasandil ning kaitseme kalavarusid. Jooksval aastal võtame luubi alla vääriskalade ning lõheliste kudejõgedel asuvad tammid ning anname oma panuse kalade vaba rände tagamiseks. Jätkame ka koostöös Keskkonnainspektsiooniga juba 2014.a. alanud lõheliste kudevalvega.

 

 

 

 

 

Kalastusklubide koostöö ning koondumine ühise katuse alla.

Klubidega ühisosa otsimine algas juba pea 2 aastat tagasi, kui EKS üldkoosolek sellise lubaduse põhjal omale juhatuse valis. Peamisteks põhjusteks oli suurema ja laiapõhjalisema koostöövormi loomine harrastajate vahel ning tõsiasi, et EKS eesmärk on esindada laiapõhjaliselt harrastuskalastajate huve ning sellega saada kiiremad ning asjalikumad vastused ning tegevused ka riigi poolt. Loe Edasi.