Organisatsioonist

gallery/eks-struktuur

Eesti Kalastajate Selts on harrastuskalameeste poolt ellu kutsutud kodanikeühendus, mille põhieesmärkideks on harrastuskalastajate huvide eest seismine ühiskondlikul ja riiklikul tasandil, jätkusuutliku kalastamise propageerimine, edendamine ning kättesaadavaks tegemine, harrastuskalastajate keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine ning kalavarude kaitse ja kalavarude kestvalt hea seisundi saavutamine.

PÕHIKIRI – Vaata Lisaks!

Põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu Eesti Kalastajate Selts asutamiskoosolekul 4. märtsil 2014. aastal Tallinnas.

Eesti Kalastajate Seltsi juhtimise kõrgeim tase on üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik EKS liikmed. Täisliikmetel on nii sõna- kui hääleõigus, noorliikmetel sõnaõigus. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Juhul, kui organisatsioon peaks kasvama nii suureks et üldkoosolekut on raske kokku kutsuda, võidakse üldkoosoleku asemel kokku kutsuda 51- liikmeline volinike koosolek. Volinike valimine käib osakondade kaudu põhimõttel et kõikide liikmete hääl oleks esindatud. Seltsi liige võib osaleda Seltsi kõikide organite töös.

Üldkoosolek valib kolmeks aastaks juhatuse. Esimene juhatus valiti vastavalt asutamislepingule üheks aastaks. Juhatuse roll on Seltsi igapäevase töö juhtimine. Esimese juhatuse suur töö on Seltsi ülesehitamine.

Seltsi kasvamisel moodustatakse piirkondlikud osakonnad. Ühte osakonda kuulub vähemalt 50 Seltsi liiget. Osakonda kuuluvad inimesed kelle peamine kalastushuvi on seotud vastava piirkonnaga. Lisaks kohalikule harrastuskalastuse arendamisele omavad osakonnad kohta EKS nõukojas ja nende kaudu valitakse EKS volinikud. Nagu juba mainitud, peab volinike valimiseks olema Selts piisavalt suur.

EKS nõukoda on nõu andev organ. Nõukotta kuuluvad juhatuse liikmed, osakondade esindajad, Seltsi liikmeühenduste esindajad ja juhatuse kutsutud isikud. Seltsi juhatus kinnitab nõukoja üheks aastaks. Lisaks võib nõukoja aruteludele kutsuda väliseid eksperte, näiteks teadlasi.

Seltsi finantsmajandusliku tegevuse üle teostab järelevalvet revisjonikomisjon või audiitor kes annab aru üldkoosolekule.

Et näha täies mahus EKS Struktuuri ja selle põhimõtet, vaata siit.