EKS nõukoda on nõu andev organ. Nõukotta kuuluvad juhatuse liikmed, osakondade esindajad, Seltsi liikmeühenduste esindajad ja juhatuse kutsutud isikud. Seltsi juhatus kinnitab nõukoja üheks aastaks. Lisaks võib nõukoja aruteludele kutsuda väliseid eksperte, näiteks teadlasi.

 

 

 

Nõukoda