Jägala lõhejõe taastamise artiklite kogu

OHUS ON AJALOOLISTE LÕHE KUDEALADE TAASTAMINE JÄGALA JÕEL

Eesti riigil on jäänud vaid loetud päevad, et kasutada ostueesõigust ning omandada Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestusõigus, mille Eesti Energia müüs 30. oktoobril Wooluvabrik OÜ-le 648 000 euro eest. Ostueesõiguse kasutamise võimalus tuleneb Looduskaitseseadusest, kuna tegemist on looduskaitsealuse objektiga. Loe edasi.

OHTRALT MAKSUMAKSJA RAHA KULUB Jõelähtme Vallavalitsuse tegevuse tõttu

Oma praeguse käitumisega ohustab Jõelähtme VV seega riigi tasandil võetud kohustusi EL ees ning selle tõttu kaasneb ohtralt seletamist Euroopa komisjonile, mille käigus kulub kindlasti märkimisväärne kogus maksumaksja raha.  Esiteks EL komisjonile põhjendamaks, miks eelistatakse ärlist huvi unikaalsele looduskooslusele ning teiseks võimalikest kaasnevatest sanktsioonidest Eesti riigile NATURA 2000 võrgustikku kuuluva Jägala jõe kaitseala eesmärkide täitmata jätmise eest. Loe Edasi.

Kristjan Põldaas, Jõelähtme valla keskkonnanõunik: Jägala jõe alamjooksul põrkuvad erinevad huvid mitmekordselt

Jägala jõe alamjooksul põrkuvad täna nii kohalikud, riiklikud, majanduslikud, looduskaitselised, muinsuskaitselased ja julgeolekuhuvid. Lisaks sellele, et looduskaitselised huvid põrkuvad teiste ülaltoodud huvidega, põrkuvad nad täna ka omavahel, kirjutab Jõelähtme valla keskkonnanõunik Kristjan Põldaas vastuseks Eesti kalastajate seltsi esimehele. Loe edasi.

Jõelähtme vald: Linnamäe elektrijaama ei tohi lõhkuda nahkhiirte pärast

Linnamäe hüdrojaama säilimist sooviv Jõelähtme vallavalitsus tellis uuringu, mille järgi ei tohi nahkhiirte kolooniate kaitseks muuta Linnamäe piirkonnas pika aja jooksul väljakujunenud veekogude süsteemi. Loe edasi.

Linnamäe hüdroelektrijaama omanik plaanib taotleda õiguskaitset

Novembris Linnamäe hüdroelektrijaama ostnud OÜ Wooluvabrik plaanib esitada halduskohtusse kaebust koos esialgse õiguskaitse taotlusega, et saaks energia tootmist jätkata. Loe edasi.

Pilk minevikku: KALURID, JÕED JA TÖÖSTUS JÄGALA JA PURTSE NÄITEL

Mürgine pruun vesi, kaluritele kadunud lõhed, forellid ja vähid – jõgedel arendatud tööstus reostas loodust ka juba 100 aastat tagasi.
Tekst Maivi Kärginen
Fotod erakogu, Rebala muuseum
Loe Edasi.

Linnamäe hüdrojaam sai veel aasta pikendust

Linnamäe hüdroelektrijaama omav Wooluvabrik OÜ sai Tallinna halduskohtus õiguse vee erikasutusloa pikendamiseks tuleva aasta 15. veebruarini ning saab seni jätkata jaamas elektri tootmisega. Loe edasi.

Kultuuriminister kritiseeris Linnamäe hüdroelektrijaama sulgemise plaani

Kultuuriminister Indrek Saar kritiseeris riigikogus esinedes keskkonnaametnikke, kes soovivad seisma panna Linnamäe hüdroelektrijaama ja Hellenurme vesiveski, ministri hinnangul hävib sel moel nii kultuuripärand kui ka harjumuspärane elukeskkond. Loe edasi.

Linnamäe paisjärve küsimuses on ametkonnad jätkuvalt äraootaval seisukohal

Keskkonnaamet ei pikendanud vee erikasutusluba Jägala jõel asuva Linnamäe elektrijaama omanikule Wooluvabrik OÜ. Põhjuseks on see, et jõgi on üks paremaid lõheliste kudemis- ja elupaiku. Kõik asjaosalised ootavad, mida otsustab kohus. Loe edasi.

Lugeja Linnamäe paisjärvest: lõhet saab ka Norrast, eesti kultuuripärandit mitte

Öeldakse, et ära vihasta vaid imesta. Linnamäe paisjärve teemal on põhjust imestamiseks palju olnud ning keskkonnaministeeriumi ametniku värske seisukohavõtt „Aktuaalses kaameras“ pani jälle imestama. Loe edasi.

Keskkonnaministeerium: Jägala jõe praegusel hoiualal on nahkhiired kaitstud

Keskkonnaministeerium on seisukohal, et nahkhiired on Jägala jõe hoiualal praegu piisavalt kaitstud, ning ei asu seetõttu hoiuala kaitsekorda ega suurust muutma. Loe edasi.

Jõelähtme vallavalitsus hävitab pärandkultuuri

Tule taevas appi - Jõelähtme vallavolikogu liige väidab oma arvamusloos, et lõhet võime me edaspidi ka Norrast osta, peaasi, et Linnamäe pais selle praegusel kujul alles jääks. Loe edasi.

Kalev Tulits, Jõelähtme vallavolikogu liige: Kuidas ametnikud kalastajatele kuldkalakest püüavad

Osale kalameestele ei meeldi millegipärast Norra lõhe, mis on kasvatatud rangetes sanitaar-ja veterinaartingimustes. Maitse asi, mulle jälle ei meeldi jällegi kui inimesed kuskilt eemalt tahavad minu kogukonna elukorraldust lõhkuda. Loe edasi.

Keskkonnaminister Siim Kiisler: Jõelähtme vallavanem takistab looduse kaitsmist

Jõelähtme vallavalitsus tegi keskkonnaministeeriumile 2017. aastal ettepaneku Jägala jõe hoiuala laiendada ja selle kaitsekorda muuta. Ettepaneku eesmärk oli tagada lisakaitse piirkonnas leiduvatele nahkhiirtele. Aga samas tähendas ettepanek soovi loobuda Jägala jõe hoiuala senistest kaitse-eesmärkidest, milleks on lõhe, võldase ja jõesilmu ning jõgede ja ojade elupaigatüübi kaitse. Selle ettepaneku praktiline sisu oli, et Jägala jõel saaks jätkata paisutamist ja hüdroenergia tootmist. Seega olnuks tagatud ka sealsete Linnamäe ja Lundi paisjärve säilimine. Loe edasi.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja: säilitame Linnamäe paisjärve nahkhiirte toitumisalana

Eesti Vabariik ühines Euroopa nahkhiirte kaitse lepinguga juba 2004. aastal, nimetatud leping jõustus Eesti suhtes 2014. aastal. Nahkhiirte kaitse lepingust tuleneb riigile kohustus kindlaks määrata nahkhiirte kaitseks olulised kohad, sealhulgas nende varjupaigad, ja võtta tarvitusele asjakohaseid meetmed nahkhiirte kaitseks. Loe edasi.

Linnamäe paisjärv – ministri vastasseis kogukonnaga

Paari päeva eest lahvatas Linnamäe paisjärve ümber kestev vastasseis taas kord ka Postimehe veergudel. Linnamäe praeguse olukorra, sealhulgas paisjärve säilitamiseks ja olemasolevate väärtuste kaitseks võtsid sõna Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja tuntud loodusesõber Kaido Kama, järve allalaskmist ja lõhede rändetee avamist paarile kilomeetrile nõudis häälekalt keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler. Loe edasi.

Keskkonnaministeerium: Jägala jõe praegusel hoiualal on nahkhiired kaitstud

Keskkonnaministeerium on seisukohal, et nahkhiired on Jägala jõe hoiualal praegu piisavalt kaitstud, ning ei asu seetõttu hoiuala kaitsekorda ega suurust muutma. Loe edasi.

Wooluvabrik OÜ vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamiseks Linnamäe paisul ja hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmiseks keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu

KMH aruanne loetav siin!

KALADE RÄNDETEE AVAMINE LINNAMÄE HÜDROELEKTRIJAAMA PAISU JUURES Keskkonnamõju eelhinnang

KMH aruanne loetav siin!

Eesti Kalastajate Selts soovitab lugeda ja võrrelda erinevusi KMH dokumentides mis on tehtud AS MAVES poolt ühele ja samale kohale.

Petitsioon: Soovime taastada Eesti ühe parima lõhejõe!

Aita vallavalitsusel kui paisu omanikul otsustada ja toeta ettepanekut – taastame Jägala jõe oma algupärases hiilguses! Ühendame muinsuskaitse looduskaitsega! Petitsioon siin.

Jõelähtme ja Maardu allkirjastasid Linnamäe paisjärve kaitsmiseks koostööleppe

Jõelähtme vallavanem ja Maardu linnapea allkirjastasid Linnamäe paisjärve kaitsmiseks koostööleppe, kuigi valla elanikud koguvad allkirju Jägala lõhejõe taastamiseks. Kohalike hinnangul pole Jägala jõgi Linnamäe tammi tõttu lõhedele kudemiseks kättesaadav. Loe edasi.

Jägala lõhejõe taastajaid nörritab Jõelähtme valla tegevus

Jõelähtme valla inimesed on kogunud juba üle 1200 allkirja Jägala kui olulise lõhejõe taastamiseks. Siini ei ole Jõelähtme vald oma elanikke kuulda võtnud. Samuti keeldub vallavalitsus äbirääkimistest, teatas MTÜ Jägala Kalateed oma avalduses. Loe edasi.

Lugejakiri: praegune seis Linnamäe paisjärvel on loodusevaenulik

Linnamäe paisjärv paikneb vaid kahekilomeetrisel jõelõigul, mis saab alguse loodusliku joa alusest ja lõppeb tammiga. Seega on paisjärv umbseisus, mis tähendab, et paisjärves ei ole toimivat looduslikku isepuhastust. Loe edasi.

Vastutustundliku energiatootmise ja kalarikkuse kaitse küsimustik erakondadele 2019

Jägala kalateed MTÜ, kes on eestvõtja Jägala lõhejõe taastamise avaliku huvide esindamisel (elektrooniline petitsioon: http://petitsioon.ee/jagala-jogi-lohejoeks), soovis teada milline on 2019 Riigikogu valimistel kandideerivate erakondade valmisolek järgneval valitsemisperioodil hüdroenergia tootmisest tingitud kahjusid välistada ja Eesti kalarikkusi taastada. Klikkides erakonna nimel, näed vastusied.

Eesti200 - Elurikkuse Erakond - Keskerakond - Reformierakond - Vabaerakond - Vasakpartei - EKRE - Eestimaa Rohelised

2019 Riigikogu valimistel kanditaatide sõnavõtud Linnamäe HEJ ja Jägala lõhejõe taastamise teemal.

[Video] - SDE * [Video] - Reformierakond * [Video] - Elurekkuse erakond * [Video] - Vabaerakond

Vastutustundliku energiatootmise ja kalarikkuse kaitse küsimustiku kokkuvõte 2019

Küsimuse ajendiks oli Jägala lõhejõe taastamise ümber käiv diskussioon. Kuigi Jägala jõe Natura 200 alal kaitse eesmärkide saavutamist nõuab EL seadus, on olemas Keskkonnaministeeriumi tahe ja avalik huvi, siis siiani ei ole astutud samme, et looduslik elukeskkonda taastada ja jõgi siirdekaladele avada. Loe edasi.

 

 

 

 

 

 

Vee-elustiku uuringud Jägala ja Jõelähtme jõe alamjooksul 2013–2014. a.

Jägala jõge uuriti lõigus Jägala joast allavoolu kuni suudmeni ja Jõelähtme jõge lõigus Jõelähtme karstiallikatest allavoolu kuni suudmeni. Lõhe ja forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualade suurust ja kvaliteeti hinnati 07.08.2013. Kontrollpüügid tehti 11.09.2012, 13.08.2013 ja 29.08.2013 kokku üheteistkümnes erinevas jõelõigus. Loe edasi.