Kaldad Puhtaks 2017

Hea inimene

Eesti Kalastajate Selts korraldab juba teist aastat järjest üle-Eestilise talgupäeva, mille käigus koristame veekogude kallastelt sinna sattunud prügi. Seekordne üritus kannab nime Kaldad Puhtaks ´17. Võrreldes eelmise aastaga, oleme oluliselt paremni organiseerinud jäätmekäitluse. Koostöös AS-ga Eesti Keskonnateenused on avatud 30 jäätmejaama üle Eesti ning  koostöös MTÜ-ga Eesti Keskkonnateenused on kaetud Tallinna vajadused + Loksa jäärmejaam. Mõlemad jäätmekäitlejad võtavad sorteeritud jäätmed vastu 8 aprillil tasuta. Jäätmejaamad on talgupäeval avatud kuni 17.00.


Palve on sorteerida jäätmed 3 eraldi kategooriasse, et jäätmekäitlus saaks toimida efektiivselt:

PAKEND (Kõik millesse on midagi pakitud, Pudelid, Purgid, Joogitaara jms)
SEGAOLME (Kõik mis ei ole pakend, ühekordsed grillid, vanad saapad, riided jms)
OHTLIKUD JÄÄTMED (Akud, Värvipurgid, Makrofleksi balloonid, Õlikanistrid jms)

Lisaks veepiiril koristajatele on oma sügavast huvist tänaseks märku andnud juba ka sukeldumisklubid Maremark, Merehunt ja Eesti Sukeldujate Klubi, kes on lubanud korda luua nii mõnelgi veealusel probleemsel objektil.

Eelmisel aastal toimunud talgutse käigus puhastati kinni kasvamiset Hiiumaal ja Saaremaal ka paar väiksemat oja, et kala saaks kudema tulla. Ka sel aastal on sarnased tegevused oodatud, kuid kindlasti peab sellist tegevust eelnevalt kooskõlastama Keskkonnaametiga. Viimases osas oskame me ka nõuga abiks olla, et kuhu ja kuidas – võetagu julgelt ühendust Kaldad Puhtaks peaorganisaatori Timo Tintsega +372 5666 1161 või e-postiga talgud@kalastajateselts.ee

Jäätmete tasuta ära andmiseks Eesti Keskkonnateenuste jäätmejaamades on tarvis toimida alljärgnevalt:

Jäätmete tasuta ära andmise jaoks on vajalik talgulise registreerimine: SIIN

Jäätmejaam võtab vastu ainult sorteeritud jäätmeid. PAKEND / SEGAOLME / OHTLIKUD JÄÄTMED.

Talgupäeva jäätmejaamad on ära märgitud sellel kaardil:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cDdunZ0p10PG9LgCtig0f3TDzmw

Jäätmejaamad on talgupäeval erandkorras  08.04 avatud kuni 17:00


Kui Sa plaanid mõnda oja või peakraavi puhastada võsast, kooskõlasta Keskkonnaametiga,. Vajadusel küsi nõu ühendust Kaldad Puhtaks peaorganisaatori Timo Tintsega kas otse telefonitsi +372 5666 1161 või e-postiga talgud@kalastajateselts.ee

Kui tead kohta, kus on palju jäätmeid, oled ise valmis olema piirkondliku ürituse eestvedaja ja sooviksid jäätmekonteinerit tellida koha peale, siis AS Eesti Keskkonnateenused ja MTÜ Eesti Keskkonnateenused on kokkuleppel valmis 6-40m3 jäätmemahuti paigaldama. Selleks võta ühendust Kaldad Puhtaks peaorganisaatori Timo Tintse-ga kas otse telefonitsi +372 5666 1161 või e-postiga talgud@kalastajateselts.ee

 

Lisaks toetavad talgupäeva ka mitmed ettevõtted, kes panevad tublidele osalejatele välja vahvaid auhindu. Loosis osalevad kõik registreeritud inimesed, kes saadavad pildi oma talgupäevast talgud@kalastajateselts.ee Pilte saab saata kuni 16.04.

Operatiivset infot ja küsimustele vastuseid saab, kui liitud Facebooki lehega

Ootame kõigilt aktiivset osavõttu, tulge koos peredega või töökaaslastega, andke üks päev looduse heaks.

 

Puhtama Eestimaa nimel,

Timo Tintse
Eesti Kalastajate Selts

Juhatuse liige

mob: +372 5666 1161

e-post: talgud@kalastajateselts.ee

 

 

gallery/kaldad-puhtaks-17-evendi-päis-uus14032017