Astu Eesti Kalastajate Seltsi liikmeks!

Seltsi eesmärgid:

1.      Harrastuskalastajate huvide eest seismine ühiskondlikul ja riiklikul tasandil;

2.      Jätkusuutliku kalastamise propageerimine, edendamine, arendamine, reglementeerimine, kajastamine, kättesaadavaks tegemine;

3.      Kalavarude kaitse ning kestvalt hea seisundi saavutamine;

4.      Keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, säästliku ja tervisliku eluviisi propageerimine.

Põhikirja täies mahus saab lugeda SIIT [SIIT alt avaneb põhikirja pdf]

 

Liikmeks astumise tingimused ja vajalikud tegevused:

1.      Seltsi täisliikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane füüsiline isik, kes jagab Seltsi eesmärke, tunnistab Seltsi põhikirja ja täidab selle sätteid;

2.      Seltsi noorliikmeks on alla 16-aastane füüsiline isik, kes jagab Seltsi eesmärke, tunnistab Seltsi põhikirja ja täidab selle sätteid kuid ei ole liikmemaksu kohuslane ega saa olla valitud Seltsi juht- ega kontrollorganitesse;

3.      Lae alla liikmeksastumise avalduse vorm SIIT [SIIT alt avaneb link avaldusega];

4.      Täida avaldus ja saada see digiallkirjastatult aadressile avaldus@kalastajateselts.ee või paberkandjal allkirjastatult aadressile Kivimurru 34, 11411 Tallinn

 

Liikmeks vastuvõtmine ja liikmete hulgast väljaarvamine:

Vastavalt põhikirjale on liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine Seltsi juhatuse pädevuses.

 

Liikmemaks

Vastavalt põhikirjale on liikmemaksu suuruse kehtestamine ja tasumise arvestuse pidamine Seltsi juhatuse pädevuses.

27.08.2015 juhatuse otsusega on alates mainitud kuupäevast Seltsi liikmemaks seltsiga liitumise aastal 0 eurot. Liikmemaksu suuruseks alates vastuvõtmisele järgneva kalendriaasta 1-st jaanuarist, kehtestada 5 eurot aastas. Liikmemaksu tasumise kohustus liikmemaksu kohuslastele kehtestada hiljemalt jooksva aasta 1-ks detsembriks.